ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΥΔΡΟΤΟΝ

Μια δυναμική βιομηχανική μονάδα με πείρα
στην παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών απο το 1968

cdijabklghopmnef

29301 - POLYD 2Κ HARDENER

Σκληρυντής για το POLYD 2K Polyurethane coating
arrow Χρήση
Συσκευασία
2,5 Lt

KonApaz